Spesialister innen embedded løsninger & programvare

Jan Harry Haraldsen

Senior Software Engineer (M.Sc.)

Mer enn 20 års erfaring med utvikling av embedded sanntids-systemer- og klientprogramvare. Arkitektur, design, integrasjon og test. Lang erfaring med agile utviklings-metodikker og teknisk prosjektledelse.

Spesialistområder:
• C/C++
• .Net/C#
• VBA
• Linux
• FreeRTOS
• Sanntids-systemer
• Kontrollsystemer
• Kommunikasjonsprotokoller
• Mikrokontrollere (ARM, AVR32)

Kompetanseområder:
• Dokumentasjon, testing og utvikling iht. MIL-STD 498, ISO
• Databaser, SQL, Qt GUI, MS Access
• Kontinuerlig integrasjon og test med Jenkins, TeamCity
• Elektronikk, sensorer, nettverk, IO
• Informasjonssikkerhet-systemer iht. ISO 27001
• Datasikkerhetsleder
• Linux system-administrasjon
• Scrum
• Agile Unified Process

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.

Torfinn Lie

Senior Software Engineer (M.Sc.)

20 års erfaring som embedded programvareutvikler innen bl.a. sanntidssystemer, robotstyring, og kommunikasjonsprotokoller. Også erfaring med digitalt hardware design og krypto systemer.

Spesialistområder:
• C/C++
• .Net/C#
• VB6
• VHDL
• Objektorientert design med UML og SysML
• Embedded systemer
• ARM
• Software engineering
• Sanntids programvarearkitektur
• Kommunikasjonsprotokoller
• Motion control
• Linux

Kompetanseområder:
• Team ledelse
• Hardware- design og utvikling
• Enhetsdrivere
• .Net, GUI, XML
• IP, TCP, UDP og SNMP
• VoIP, GPRS og ISDN
• Smartkort
• Sikkerhet, Krypto og OS evaluering
• Scrum
• Agile Unified Process

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.

Arild Løvendal

Team leader / System Manager (M.Sc.)

Over 15 års erfaring som system manager/team leader og arkitekturansvarlig innen lavnivå programvareutvikling innen forsvar og telekom.

Spesialistområder:
• C/C++
• Linux
• ARM
• Objektorientert design med UML og SysML
• Embedded systemer
• Software arkitektur
• Software engineering
• Distribuerte kontrollsystemer
• Modem
• IMS og SIP
• LTE, GPRS og WLAN
• TCP/IP

Kompetanseområder:
• Interface spesifikasjon for IP/TCP/UDP
• Mobil kommunikasjon
• Modem integrasjon
• BT/WLAN/LTE co- existence
• IP Multimedia Subsystem (IMS)
• Session Initiation Protocol (SIP)
• System stabilitet inkl. monitoring og logging
• Power save
• Scrum
• Agile Unified Process

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.

Spesialister innen web, GUI, database & mobil

Torkel Haddeland

Senior Software Architect (P.G.Dip.)

Over 30 års erfaring med software utvikling innen et bredt spekter av industrier som forretningsorienterte systemer, militære kontroll- og kommunikasjonssystemer og telekom.

Spesialistområder:
• Database design med SQL, MS SQL, Oracle og MySQL.
• Software arkitektur
• Software engineering
• Business layer programmering med C#.Net, C/C++, VB.Net. og VB6

Kompetanseområder:
• Qt
• Crystal Reports
• Project Management
• UML
• Microsoft Enterprise Library
• WCF
• XML
• Use Case
• Scrum
• Agile Unified Process

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.

Erling Sandvik

Senior System & Software Architect (M.Sc.)

Software spesialist med 40 års samlet erfaring innen militære kommunikasjonssystemer, mobile nettverk og protokoller, inkludert, design, implementasjon, dokumentasjon, prosess, metodikk, prosjektledelse, testing og kravhåndtering for avanserte software baserte systemer.

Spesialistområder:
• Kommunikasjonssystemer og protokoller
• Militære kommunikasjonssystemer
• Network management
• Mobile nettverk og ad-hoc nettverk
• System- og programvare utvikling
• Programvarearkitektur
• Programvare- prosesser og metodikker
• Programvare design, implementasjon og dokumentasjon
• Krav spesifisering

Kompetanseområder:
• C#, C/C++, CHILL
• XML
• JavaScript, jQuery, Ajax
• Java, Servlets, JavaME
• HTTP, HTML, PHP, JSON
• Linux, Android
• SDL, UML, MSC, ASN.
• QoS, Routing, IP, SIP, VoIP, IMS
• IP-crypto, WLAN, ISDN
• Visual Studio, Eclipse, NetBeans
• DOORS, EA

Geir Øyvind Vælidalo

Senior Developer/Specialist (B.Sc.)

Allsidig softwareutvikler med over 20 års erfaring innen bl.a. forretningsorienterte applikasjoner, integrasjoner og selvbetjeningssystemer. Erfaring med database, web, mobil, embedded- og desktop-utvikling,
skreddersydde grafikk løsninger og sensorer.

Spesialistområder:
• C#.Net
• ASP.Net
• VB.Net
• SQL
• Spesialtilpassede GUI-løsninger
• Web applikasjoner
• Selvbetjenings/business applikasjoner.

Kompetanseområder:
• Ajax
• Web services
• Oracle
• Sybase
• C/C++/Objective-C
• LINUX
• XML
• Java
• IOS Android
• PHP
• Scrum

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.

Spesialister innen prosjektledelse, testledelse & sikkerhet

Mikael Kofod

Senior Prosjektleder – Software (M.Sc.)

Software spesialist med 30 års samlet erfaring fra militære kommunikasjonssystemer, telekom, drilling, robot og administrative web systemer.

Spesialistområder:
• Database design
• Software engineering
• Systems Engineering Management
• Software arkitektur
• Prosjektledelse
• Software produkt strategi
• Strategi og merkevare
• DevOps
• IT ledelse, CIO

Kompetanseområder:
• C# .Net, C/C++
• Java, VB.Net, VB6
• SQL
• SDL, UML, Use Case
• Microsoft Enterprise Library
• XML
• WCF
• IP, ISDN, SNMP
• Agil utviklingsmetodikk (Scrum)

Sertifiseringer: ITIL, PRINCE2, Certified Scrum Master.

Jens Helge Rypestøl

Senior Prosjektleder - Sikkerhet (M.Sc.)

Prosjektleder og sikkerhetsspesialist med 35 års samlet erfaring fra komplekse multidisiplinære prosjekter innen bl.a. helse, forsvar, radio/telekom, offshore og veitollsystem.

Spesialistområder:
• Systems Engineering Management
• Prosjektledelse
• Sikkerhetsledelse
• Militære kommunikasjonssystemer
• IT produkt sikkerhetsevaluering -
Common Criteria EAL4/5
• Sikkert programvare design
• Sikkert hardware design
• Penetrasjonstesting
• Krypto systemer -
design, utvikling og evaluering
• Kravhåndtering med DOORS
• Sikkerhetsarkitektur
• TEMPEST

Kompetanseområder:
• IT Service Mangement
• Safety
• GPS baserte systemer
• Bompengesystem
• Hardware utvikling
• Software utvikling

Sertifiseringer: PMP, ITIL, PRINCE2, REQB.

Erlend Knutsen

Daglig leder, Applica Consulting (M.Sc.)

Mer enn 15 års erfaring med konsept og arkitektur for IP baserte nettverk og applikasjoner med fokus på sanntidsegenskaper, robusthet, skalerbarhet og sikkerhet. Erfaring fra militære systemer, drilling og medisinsk utstyr.

Spesialistområder:
• IP-protokoller
• IP-nettverksarkitektur
• Software design for sanntidsprotokoller
• IP-ruting-protokoller
• IP-QoS
• VoIP, RTP, UDP, SIP
• Sikkerhetsledelse
• Prosjektledelse

Kompetanseområder:
• C#, C++, Java
• WPF, WCF
• TCP, UDP
• XML
• HTTP, PHP, Atom
• Mobil utvikling på Android
• IP-sikkerhet
• WLAN og ad-hoc nettverk
• Klyngearbeid
• Strategi
• Data science og analytics
• Agile utviklingsmetodikker (Scrum)

Sertifiseringer: Certified Scrum Master.