Applica Consulting er i vekst

Oppdatert 20.02.2023

Ledige stillinger:

Softwaretester

Applica Consulting er i vekst og søker en software-kyndig konsulent som brenner for software testing.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du er software-kyndig, kjenner til ulike operativsystemer og office verktøy, og kan debugge kode og installere software på lab
 • Du har erfaring med testing av systemer og/eller programvare
 • Du har noe kjennskap til systemutvikling
 • Du skriver engelsk godt
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du er selvdreven

Det er en fordel om du har interesse og kjennskap til noen av følgende områder, men dette er ikke krav for stillingen:

 • kjennskap til software testrammeverk og testmetodikker
 • kjennskap til Systems Engineering prinsipper
 • kurs, fag eller sertifisering innen software eller systemtesting, eksempelvis ISTQB
 • noe utviklerkompetanse

FINN: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=291808295

 


 

IT-tekniker/arkitekt

Applica Consulting er i vekst og søker en IT-tekniker/arkitekt med noen års erfaring på ett eller flere av følgende områder:

 • Serverdrift (Windows og Linux)
 • Virtualisering (VMWare eller lignende)
 • Skyløsninger (Azure eller lignende)
 • Active Directory
 • IT-Sikkerhet

Arbeidsoppgaver og muligheter:

Med riktig kompetanse og erfaring er det store muligheter for spennende og varierte oppgaver, både internt og for kunder. Hos oss blir du en del av et fagmiljø med mye kompetanse rundt deg og er sikret faglige utfordringer og utvikling innenfor tilpassede rammer. Du vil eksempelvis få muligheten til å delta i design av IT-arkitektur ifbm utvikling av nye systemer. Du vil også få muligheten til å delta i vår skyreise, samt bidra i arbeid med å forbedre sikkerhet og effektivisering av drift.

FINN: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=291789969


 

Mer om arbeidsgiveren

Applica Consulting er i vekst! Vi er i dag 25 ansatte.

Våre spesialområder er:

 • Programvaredesign og -arkitektur
 • Kunstig intelligens og data science
 • Maskinsyn
 • Business Intelligence og Integrasjoner
 • Brukergrenesnitt, web og database
 • Embedded Systemer, IoT og sensorer
 • Datasikkerhet, risikostyring og sikkerhetsledelse
 • Prosjektledelse og systemteknikk (Systems Engineering)
 • Testing, bygging og utrulling

Du kan lese mer om våre spesialområder på vår hjemmeside.

Hva vi kan tilby:
Applica gruppen samler et betydelig miljø av dyktige og erfarne programvareutviklere på Sørlandet. Vi har vært en betydelig aktør på Sørlandet siden 1979 og tilbyr en stabil og trygg arbeidsplass.

 • Du vil oppleve en spennende hverdag hvor du jobber tett med kunde, sluttbrukere, partnere og kolleger, samt tilstøtende fagområder.
 • Vi tilbyr spennende, utfordrende og varierte oppgaver
 • Vår organisasjon har kultur for fleksibilitet, åpenhet og medvirkning fra de ansatte
 • Konkurransedyktig lønn
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Jevnlige sosiale arrangementer som julebord, skitur og firmatur

Hvor jobber vi:
De fleste prosjekter utføres fra vårt hovedkontor på Vigeland i Lindesnes samt ute hos kunder.

For noen prosjekter kan vi tilby kontorplass i kontorfellesskap med andre kolleger i Applica gruppen i Mandal eller Kristiansand.

Eksempelprosjekter:
Våre prosjekter varierer både i størrelse, omfang og teknologi. Vi brenner for å bygge et høyteknologisk fagmiljø på Sørlandet hvor du som ansatt utvikler deg sammen med dyktige kolleger og i tett samarbeid med våre langsiktige kunder. Her er noen eksempler på prosjekter vi har hatt siste tiden:

 • Prosjekt for Kongsberg Defence & Aerospace: Applica Consulting har spilt en viktig rolle for å utvikle systemene som gjør JSM til et av verdens mest intelligente missiler, med kommunikasjons-, navigasjons- og målgjenkjennings- egenskaper.
 • Vi har flere kunder innen prosessindustri og kraftindustri hvor vi jobber med bl.a dataanalyse og presentasjon, maskinlæring, beregningsmodeller, systems engineering og prosjektledelse
 • Vi utvikler og vedlikeholder flere web baserte systemer på vegne av kunder. Her bruker vi teknologier som React og GraphQL og vi utvikler med de beste verktøyene som Azure Devops og CLion.

Prosjekter for Applica Robot Integration:

 • Vi har gjennomført et innovativt FoU-prosjekt for oppdrettsindustrien på Sørlandet med maskinsyn basert på deep learning.
 • Vi har utviklet og levert avansert programvare til flere prosjekter ifbm sveise-robotstyring, basert på en egenutviklet ROS-plattform.
 • Vi er engasjert i utvikling av programvareplattformen for et robotsystem for anleggsindustrien.

Kontakt

Søk gjerne gjennom vår annonse og søkerordning på FINN.no, men ikke vær redd for å ta direkte kontakt – Vi er alltid på leting etter flinke folk innen våre kjerneområder:

Erlend Knutsen
Adm dir, Applica Consulting
Mobil: +47 41513296
erlend.knutsen@applica.no