DITT NATURLIGE FØRSTEVALG

for

utvikling av systemer og programvare etter dine behov

Intervju med mastergradstudent og nyansatte Robin Havås

Applica Consulting er en nytenkende bedrift. De tenker innovativ og fremtidig teknologi. Jeg elsker å utvikle og samarbeide med flinke programmerere på fremtidsrettede prosjekter. Enda en god grunn er den korte avstanden mellom hjem og arbeidssted.

Les hele Intervjuet her

Kundehistorie fra Kongsberg Defence & Aerospace:

Fornøyde kunder

"Applica consulting har spilt en viktig rolle for å utvikle systemene hos GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker, slik at den idag er blandt verdens ledende på sine markeder i verden. Som verdens største produsent av kontrastmidler medfører det et stort ansvar for pasientene."

Jens Kjos-HanssenProgram Director Digital at GE Healthcare AS Lindesnes

"Applica Consulting har spilt en viktig rolle for å utvikle systemene som gjør JSM til et av verdens mest intelligente missiler, med kommunikasjons-, navigasjons- og målgjenkjennings- egenskaper."

Kongsberg Defence & Aerospace

"Applicas testsystem (ATWC) var et betydelig bidrag til den vellykkede utviklingen av SMARF-produktet, og vil også bli brukt til støtte for vedlikehold og videre utvikling av SMARF."

Lars NesseTechnical Director, Kongsberg Defence & Aerospace

"Applica Consulting har gjennom flere år bistått med sin ekspertise innen kommunikasjons-teknologi, programvare- design og utvikling, systemintegrasjon, kravhåndtering, system engineering og sikkerhet. Vi bruker deres spesialister fordi vi vet at de leverer."

Roar SæterPurchasing Manager, Thales

"Applica Consulting has been involved in an integration project between two course booking platforms. The project consisted of setting up syncing infrastructure through webhooks, using a GraphQL API."

Maersk Training

Vi leverer etter våre verdier -
vår PAKKE

På hugget
Vi har alltid fokus på å levere verdi til kunden fra første time. Våre erfarne konsulenter er proaktive og driver prosjektene videre til neste mål. Vi er alltid godt forberedte og har høy gjennomføringsevne. Vi er tilgjengelige, responsive og lytter til kundens behov.
Arbeidsglede
Fornøyde konsulenter jobber effektivt og leverer over forventning. Vi liker teknologiske utfordinger. Å løse kundens teknologiske utfordringer driver oss og gir oss arbeidsglede.
Kvalitet
Fokus på kvalitet lønner seg i lengden.  Vi leverer riktig kvalitet tilpasset kundens behov. Vi har lang erfaring med ulike kvalitetssystemer og kvalitetsstandarder. Vi er alltid fokuserte på å forbedre oss ved å lære av erfaringene.
Kompetent
Vi samler på flinke folk som har dyp forståelse for våre fagfelt programvaredesign prosjektledelse, test, sikkerhet, web og database. Vi velger velprøvd teknologi og bygger robuste og varige løsninger – det lønner seg i lengden. Vi utvikler aktivt vår kompetanse gjennom aktuelle kundeprosjekter, kurs og selvstudier.
Etterrettelig
Etterrettelighet ligger i bunnen av alt vi gjør. Vi spiller med åpne kort og investerer i langsiktige relasjoner til kunder, ansatte og partnere. Vi tar tak i utfordringene før de blir overraskelser.

Applica - "Applying knowledge to reach your goals"

Programvaredesign og -arkitektur
Vi kan software for både store og små
Kunstig intelligens og data science
Applica Consulting har et voksende data science og AI-miljø
Maskinsyn
Applica Consulting spesialiserer seg på maskinsyn
Business Intelligence og Integrasjoner
Integrasjoner handler om å tenke helhet og det er vi gode på
Brukergrensesnitt, web  og database
Ønsker du en enkel men utvidbar applikasjon med database i bunnen?
Embedded Systemer, IoT og sensorer
Applica Consulting har jobbet med kommunikasjonssystemer og IoT siden 1979
Datasikkerhet, risikostyring og sikkerhetsledelse
Hos oss sitter sikkerheten i ryggmargen
Prosjektledelse og Systems Engineering
Vi har prosjektlederne med pondus og stålkontroll
Testing, bygging og utrulling
Test er et eget fag, både i planlegging, ledelse, utvikling og drift
Forskning, standardisering, systemstudier og klyngearbeid
Applica Consulting er en kompetansebedrift