Skip to main content

Spesialfelt og teknologier

Applica Consulting er en kompetansebedrift med flere spesialfelt relatert til programvareutvikling.

Programvare- design og arkitektur

Applica Consulting har jobbet med software/embedded- utvikling siden 1979. Vi designer, prosjekterer og utvikler alt fra små applikasjoner og websider til store virksomhetskritiske systemer. Vi kan lede utviklingsteam hos kunden, sette sammen team med våre konsulenter eller være en del av et team hos kunden. Hos oss kan du også få utviklet den enkle applikasjonen eller prototypen du trenger på kort tid.

Vi har lang erfaring med objektorientert utvikling og design med C++, C#, Qt, Python, Java, UML og SysML, samt utvikling av embedded systemer med C/C++ og parallell programmering med GPU. Vi har også kjennskap til digital signalbehandling, analog elektronikk og HDL.

Metodikken, rammeverkene og verktøyene vi bruker avhenger av kundeprosjektets omfang og krav. Vi anbefaler som regel å bruke agile metodikker men kan også arbeide etter industri-spesifikke kvalitetsstandarder, eksempelvis GMP/GXP og AQAP. Mange av våre konsulenter har sertifiseringen Certified ScrumMaster og har erfaring med å jobbe i Scrum team.

Vår ekspertise og erfaring har vi tilegnet oss gjennom mange års utvikling av softwarebaserte systemer for følgende industrier: forsvar, luftfart, telekom/radio, energi/kraft, olje&gass, maritim, drilling, medisin, kjemisk prosess, smelteverk, robot og retail.

Kunstig intelligens og data science

Applica Consulting har et voksende data science (statistikk og maskinlæring) og AI-miljø (kunstig intelligens). Våre konsulenter har variert erfaring og vi kan ta på oss både store og små prosjekter. Eksempler på anvendelser vi for tiden jobber med er: AI for maskinsyn innen oppdrettsnæringen, AI for automatisk analyse av boreprøver, AI for kvalitetsinspeksjon ifbm sveising og AI for analyse av prosesser i prosessindustri. Takket være den siste utviklingen innen maskinlæringsplattformer kan vi levere proof-of-concept prosjekter på meget kort tid, gitt et rimelig datagrunnlag. Ved manglende datagrunnlag eller kvalitet i datagrunnlag har vi verktøy og kompetanse for å rydde i datagrunnlaget og bruke metoder for å generere kunstig data, samt sikre forbedret fremtidig datainnsamling. Vi lager også applikasjoner som gjør det enkelt for domene- og systemeksperter å annonetere data for å lære opp algoritmene. Eksempler på AI og data science teknologier/metoder vi kjenner til er: avansert statistisk analyse, ulike maskinlæringsmodeller (decision tree classifier, random forest, CATBoost), regresjonsmodeller, nevrale nettverk for 3D-bildeanalyse (YOLO/Convolutional Neural Networks), segmentering og prediktering. Språk vi bruker her er Julia, Python, R og C++. Vi bruker ulike plattformer for maskinlæring som Azure ML, Tensorflow og Keras, samt Matlab. Vi har også erfaring med optimalisering av prosesseringskrevende algoritmer på embedded plattform og parallellprosessering med GPU.

 

 

Maskinsyn

Applica Consulting spesialiserer seg på maskinsyn. Vi har gjennomført flere oppdrag for Applica Robot Integration som bruker maskinsyn for å styre roboter, samt for kvalitetskontroll. Sammen med Applica Robot Integration løser vi de tyngre problemene innen maskinsyn som gjerne krever en kombinasjon av avansert bildebehandling (3D-syn, høyhastighetskamera, lasertriangulering, etc), signalprosessering, avansert matematikk, kunstig intelligens/AI, samt optimalisering for embedded plattform. Sist men ikke minst bruker vi såklart programmering i flere språk og gode kodeteknikker som verktøy for å løse dette!

 

Business Intelligence og Integrasjoner

Applica Consulting kan integrere dine virksomhetskritiske data og applikasjoner til et helhetlig system som sikrer effektiv informasjonsflyt og samspill både internt og eksternt. Våre konsulenter er multidisiplinære og jobber systematisk med å finne gode arkitekturer som tar høyde for dine arbeidsflyter, avhengigheter mellom prosesser og systemer, sikkerhet og ikke minst fremtidig utvidbarhet.

Sivilt har vi erfaring med integrasjoner mot lønns-, prosesskontroll-, robot- og dokumenthåndteringssystemer. Militært har vi inngående erfaring med integrasjoner mellom komplekse kommunikasjonssystemer.

Noen relevante teknologier vi har erfaring med er NServiceBus, DDS, ROS, REST API, GraphQL og SOAP, samt filbaserte integrasjoner. Vi har også lang erfaring med Microsoft-baserte business intelligence verktøy som eksempelvis SSIS og SSRS.

 

Brukergrenesnitt, web  og database

Applica Consulting utvikler tilpassede applikasjoner, webløsninger og databaser for både sivile og militære kunder. Vi har lang og bred erfaring med bruk av mange forskjellige teknologistacks fra eldre ASP.NET-applikasjoner og helt frem til morderne serverless-applikasjoner med de mest moderne javascriptrammeverkene (Angular og React) og mye imellom.

Våre brede erfaring sørger for kjapp og smidig tilegning av deres teknologi, dersom vi mot formodning ikke allerede er kjent med den. Vi bistår også i prosessen med valg av rammeverk, samt porting fra gammelt til nytt rammeverk.

 

Embedded Systemer, IoT og sensorer

Vi tilbyr utvikling av embedded systemer og programvare i C/C++, både for sivil og militær bruk. Vi har erfaring fra flere prosjekter på både Linux, Windows og mobile platformer (Android, IoS). Vi har spesielt inngående kunnskap på utvikling og integrasjon av effektive og skalerbare innebygde testsystemer, prosessorsystemer (ARM, AVR32), meldingsbuss systemer (CAN, I2C), kommunikasjonssystemer (IPv4, SNMP, PPP etc), kryptosystemer (AES, PKI), meldingskodinger (Google Protocol Buffers, CORBA/IDL), tale-kodeker (Speech, Opus, G.711, G.729), samt ulike IP-telefoniløsninger (SIP) på ulike embedded platformer.

Vi har konsulenter som har erfaring med en rekke sensorer som: termosensor, hygrometer, spenningsmåling, strømmåling AC, lyssensor, Piezo (bankesensor / lyd), barometer, PIR bevegelsessensor. I tillegg har vi teoretisk erfaring med følgende sensorer: strømmåling DC, mikrobølge radarer, akustiske avstandssensorer, bevegelsessensor (3-axis eller mer), trykksensor, lastsensorer, fargesensorer.

Datasikkerhet, risikostyring og sikkerhetsledelse

Applica Consulting tilbyr ekspertise innen sikker systemdesign, samt sikker programvare- og hardware design. Vi har ledet og gjennomført utvikling av store og komplekse sikre data- og kommunikasjonsløsninger inklusive kryptoløsninger, brannmurløsninger og smartkortløsninger. Vi har også lang erfaring med systematisk sikkerhetsledelse og risikostyring, både for sivile og militære kunder. På sivil side har vi praktisk erfaring med med gap-analyse, samt veiledning og oppfølging ift implementering av ISO 27001.

Vi har tung erfaring med sikkerhetsevalueringen i henhold til Common Criteria (ISO/IEC 15408) opp til EAL5, både på utviklersiden og evaluatorsiden. Vi håndterer sikkerhetsdokumentasjon, sikkerhetsarkitektur og design, implementering, sikkerhetstesting og sikkerhetsanalyser. For våre militære kunder har vi også tung erfaring med TEMPEST system- og hardwaredesign.

 

Prosjektledelse og Systems Engineering

Applica Consulting tilbyr profesjonelle prosjektledere, systems engineering managere, systemingeniører og teamledere med lang erfaring innenfor våre fagfelt. Vi har tung erfaring fra både store og små IKT-prosjekter: fra ide, patentering, kravhåndtering, arkitektur og design, risikostyring, utvikling, test, produktifisering og utrulling. Våre multidisiplinære systemingeniør ser sammenhengen mellom flere systemer i komplekse integrasjoner.

Vi tilbyr prosjektledere med spesialist- og multidisiplinær bakgrunn og erfaring både med utviklings- og implementeringsprosejekter, bl.a innenfor følgende områder: systemintegrasjon, nettverksløsninger, programvareutvikling, databaseutvikling maskinvareutvikling, implementering av økonomi og administrative systemer, leveranseprosjekter og datakommunikasjonsløsninger.

Våre konsulenter har relevante sertifiseringer som PRINCE2, PMP, ITIL, REQB (kravhåndering) og ScrumMaster.

Testing, bygging og utrulling

Applica Consulting tilbyr profesjonelle testledere med lang erfaring i å lage testspesifikasjoner, planlegge test-scenarier, sette opp testlab og lede gjennomføring. Vi kan ta på oss testledelsen for både små og store prosjekter og har bred erfaring med FAT, SAT og commisioning. Våre test konsulenter har  ISTQB og REQB sertifisering, og våre utviklere kjenner til test-rammeverk som Selenium, NUnit, JUnit, CMake med ctest, C++ Boost Test.

Automatisering:

Vi har inngående erfaring med å designe og utvikle innebygde automatiske testsystemer for spesialutviklet software og hardware.

Tester blir ofte integerrt i automatiske byggesystemer og vi har erfaring med TFS, TeamCity, Jenkins og CMake.

Veien fra test til ferdig produkt kan videre strømlinjeformes ved å anvende pakke- og deploy systemer. Vi har erfaring med systemer som Azure DevOps, Octopus deploy og NuGet, samt Linux pakkesystemer.

Forskning, standardisering, systemstudier og klyngearbeid

Vi holder oss primært oppdatert gjennom løpende prosjekter og deltar tidvis også i forskningprosjekter og systemstudier. Applica Consulting har deltatt i både sivile og militære, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring med prosjekter i samarbeid med det norske Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet etc) og har også gjennom flere år vært sentrale bidragsytere i en rekke systemstudier i ulike NATO-program med fokus på standardisering av robuste kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Vi er medlem i tre klynger på Sørlandet: Sinpro, EYDE og Digin og bidrar i styrene i noen av disse.