Skip to main content

Spesialfelt og teknologier

Applica Consulting er en kompetansebedrift med flere spesialfelt relatert til programvareutvikling.

Programvare- design og arkitektur

Applica Consulting har jobbet med software/embedded-utvikling siden 1979. Vi designer, prosjekterer og utvikler alt fra små applikasjoner og websider til store virksomhetskritiske systemer. Vi kan lede utviklingsteam hos kunden, sette sammen team med våre konsulenter eller være en del av et team hos kunden. Hos oss kan du også få utviklet den enkle applikasjonen eller prototypen du trenger på kort tid.

Vi har lang erfaring med objektorientert utvikling og design med C, C++, C#/.Net, QML/Qt, Python, Java, UML og SysML, samt utvikling av avanserte embedded systemer. Vi har også kjennskap til digital signalbehandling og hardware-relatert utvikling.

Metodikken, rammeverkene og verktøyene vi bruker avhenger av kundeprosjektets omfang og krav. Vi anbefaler som regel å bruke agile metodikker men kan også arbeide etter industri-spesifikke kvalitetsstandarder, eksempelvis GMP/GXP og MIL/AQAP. Mange av våre konsulenter har sertifiseringen Certified ScrumMaster og har erfaring med å jobbe i Scrum team.

Vår ekspertise og erfaring har vi tilegnet oss gjennom mange års utvikling av softwarebaserte systemer for følgende industrier: forsvar, luftfart, telekom/radio, energi/kraft, olje&gass, maritim, drilling, medisin, kjemisk prosess, smelteverk og robot.

Kunstig intelligens og data science

Applica Consulting har et voksende data science (statistikk og maskinlæring) og AI-miljø (kunstig intelligens). Våre konsulenter har variert erfaring og vi kan ta på oss både store og små prosjekter. Eksempler på anvendelser vi for tiden jobber med er:

  • maskinsyn innen oppdrettsnæringen
  • automatisk analyse av boreprøver
  • kvalitetsinspeksjon
  • optimalisering av prosesser i prosessindustri

Vi kan raskt lage pilotprosjekter takket være ny teknologi i maskinlæring, gitt et godt datagrunnlag. Hvis dataene ikke er bra, kan vi rydde opp i dem og lage syntetiske data. Vi jobber tett med kundens domeneeksperter for å sikre riktig datagrunnlag. Aktuelle språk og teknologier for dette er Python, R, C++, Azure ML, Tensorflow og Keras. Vi kan også optimalisere krevende algoritmer for å kjøre på spesielle plattformer med GPU.

Maskinsyn

Applica Consulting spesialiserer seg på maskinsyn. Vi har gjennomført flere oppdrag for Applica Robot Integration som bruker maskinsyn for å styre roboter, samt for kvalitetskontroll. Sammen med Applica Robot Integration løser vi de tyngre problemene innen maskinsyn som gjerne krever en kombinasjon av avansert bildebehandling (3D-syn, høyhastighetskamera, lasertriangulering, etc), signalprosessering, avansert matematikk, kunstig intelligens/AI, samt optimalisering for embedded plattform.

 

Business Intelligence og Integrasjoner

Applica Consulting spesialiserer seg på å integrere bedriftens kritiske data og applikasjoner til et enhetlig system, som sikrer effektiv informasjonsflyt og godt samspill, både internt og eksternt. Våre konsulenter er multidisiplinære og arbeider målbevisst med å utvikle arkitekturer som tar hensyn til dine arbeidsflyter, prosessenes avhengigheter, sikkerhet, og ikke minst, muligheter for fremtidig utvidelse.

Vi har bred erfaring. Sivilt har vi erfaring med integrasjoner mot systemer som lønn, prosesskontroll og dokumenthåndtering hvor noen aktuelle teknologier er Elasticsearch, OPC-UA, REST API, GraphQL og SOAP. Videre har vi omfattende erfaring med Microsoft-baserte business intelligence-verktøy som SSIS og SSRS.

Militært har vi lang erfaring med distribuerte systemer og integrasjoner mellom komplekse kommunikasjonssystemer. Vi behersker flere relevante teknologier, blant annet DDS og ROS 2.

Brukergrensesnitt, web  og database

Applica Consulting utvikler tilpassede applikasjoner, webløsninger og databaser for både sivile og militære kunder. Vi har lang og bred erfaring med bruk av ulike teknologistacker. Aktuelle teknologier vi har erfaring med er .Net, ASP.Net, Entity Framework, OpenAPI/Swagger, MS-SQL Server, PostgreSQL, MariaDB/MySQL, PHP og Python med FastAPI og Flask. Vi har også erfaring med alle de tre store JavaScript-rammeverkene React, Angular og Vue, også med bruk av TypeScript.

Våre brede erfaring sørger for kjapp og smidig tilegning av deres teknologi, dersom vi mot formodning ikke allerede er kjent med den. Vi bistår også i prosessen med valg av rammeverk, samt porting fra gammelt til nytt rammeverk.

 

Embedded Systemer, IoT og sensorer

Vi tilbyr utvikling av embedded systemer og programvare i C/C++, både for sivil og militær bruk. Vi har erfaring fra flere prosjekter på både Linux, Windows og mobile platformer (Android, IoS). Vi har spesielt inngående kunnskap på utvikling og integrasjon av effektive og skalerbare innebygde testsystemer, prosessorsystemer (ARM, AVR32, STM32), meldingsbuss systemer (CAN, I2C, Beckhoff/EtherCAT), kommunikasjonssystemer (IPv4, SNMP, PPP etc), kryptosystemer (AES, PKI), meldingskodinger (Google Protocol Buffers, CORBA/IDL), tale-kodeker (Speech, Opus, G.711, G.729), samt ulike IP-telefoniløsninger (SIP) på ulike embedded platformer.

Vi har konsulenter som har erfaring med en rekke sensorer som: termosensor, hygrometer, spenningsmåling, strømmåling AC, lyssensor, Piezo (bankesensor / lyd), barometer, PIR bevegelsessensor. I tillegg har vi teoretisk erfaring med følgende sensorer: mikrobølge-radarer, akustiske avstandssensorer, bevegelsessensor (3-axis eller mer), trykksensor, lastsensorer, fargesensorer.

Datasikkerhet, risikostyring og sikkerhetsledelse

Applica Consulting tilbyr ekspertise innen sikker systemdesign, samt sikker programvare- og hardware design. Vi har ledet og gjennomført utvikling av store, komplekse og sikre data- og kommunikasjonsløsninger, inklusive krypto, brannmur og smartkort. Vi har også lang erfaring med systematisk sikkerhetsledelse og risikostyring, både for sivile og militære kunder. På sivil side har vi praktisk erfaring med risikoanalyse, samt veiledning og oppfølging ift. implementering av ISO 27001.

Vi har tung erfaring med sikkerhetsevaluering i henhold til Common Criteria (ISO/IEC 15408) opp til EAL5, både på utviklersiden og evaluatorsiden. Vi håndterer sikkerhetsdokumentasjon, sikkerhetsarkitektur og design, implementering, sikkerhetstesting og sikkerhetsanalyser. For våre militære kunder har vi også tung erfaring med TEMPEST system- og hardwaredesign.

 

Prosjektledelse og Systems Engineering

Applica Consulting tilbyr profesjonelle prosjektledere, systems engineering managere, systemingeniører og teamledere med lang erfaring innenfor våre fagfelt. Vi har tung erfaring fra både store og små IKT-prosjekter: fra ide, patentering, kravhåndtering, arkitektur og design, risikostyring, utvikling, test, produktifisering og utrulling. Våre multidisiplinære systemingeniør ser sammenhengen mellom flere systemer i komplekse integrasjoner.

Vi tilbyr prosjektledere med spesialist- og multidisiplinær bakgrunn og erfaring både med utviklings- og implementeringsprosejekter, bl.a innenfor følgende områder: systemintegrasjon, nettverksløsninger, programvareutvikling, databaseutvikling maskinvareutvikling, implementering av økonomi og administrative systemer, leveranseprosjekter og datakommunikasjonsløsninger.

Våre konsulenter har relevante sertifiseringer som PRINCE2, PMP, ITIL, REQB (kravhåndering) og ScrumMaster.

Testing, bygging og utrulling

Applica Consulting tilbyr profesjonelle testledere med lang erfaring i å lage testspesifikasjoner, planlegge test-scenarier, sette opp testlab og lede gjennomføring. Vi kan ta på oss testledelsen for både små og store prosjekter og har bred erfaring med FAT, SAT og commisioning. Våre test-konsulenter har ISTQB-sertifisering, og våre utviklere kjenner til test-rammeverk som Selenium, Jest, NUnit, MSTest, JUnit, CPUnit, Boost Test, Catch2, PHPUnit og PyTest.

Automatisering:

Vi har inngående erfaring med å designe, konfigurere og utvikle automatiske testsystemer for spesialutviklet software og hardware (Hardware-In-the-Loop).

Vi bruker egnet vertkøy for å konfigurere våre systemeter, eksempelvis cmake, conan, maven, poetry, npm.

Vi er vant med å sette opp automatiserte bygging, pakking og utrulling av systemene våre (CI/CD). Her anvender vi systemer som Azure DevOps, Octopus deploy og Jenkins for bl.a. å bygge ferdigpakker (Linux-pakker som RPM og DPKG, NuGet, PiP, etc.).

Forskning, standardisering, systemstudier og klyngearbeid

Vi holder oss primært oppdatert gjennom løpende prosjekter og deltar tidvis også i FoU-prosjekter og systemstudier. Applica Consulting har deltatt i både sivile og militære, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring med prosjekter i samarbeid med det norske Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet, Sørlandets Kompetansefond etc) og har også gjennom flere år vært sentrale bidragsytere i en rekke systemstudier i ulike NATO-program med fokus på standardisering av robuste kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Vi er medlem i tre klynger på Sørlandet: Sinpro, EYDE og NODE og bidrar i styrene i noen av disse.