Skip to main content

Spesialfelt og teknologier

Applica Consulting er en kompetansebedrift med flere spesialfelt relatert til programvareutvikling.

Programvare- design og arkitektur

Applica Consulting har jobbet med utvikling av software og hardware siden 1979. Vi designer, prosjekterer og utvikler alt fra små applikasjoner og websider til store virksomhetskritiske systemer. Vi kan lede utviklingsteam hos kunden, sette sammen team med våre konsulenter eller være en del av et team hos kunden. Hos oss kan du også få utviklet den enkle applikasjonen eller prototypen du trenger på kort tid.

Vi har lang erfaring med objektorientert design med C++, C#, Java, UML og SysML.

Metodikken, rammeverkene og verktøyene vi bruker avhenger av kundeprosjektets omfang og krav. Vi anbefaler som regel å bruke agile metodikker. De fleste av våre konsulenter har sertifiseringen Certified ScrumMaster og har erfaring med å jobbe i Scrum team.

Vår ekspertise og erfaring har vi tilegnet oss gjennom mange års utvikling av softwarebaserte systemer for følgende industrier: forsvar, luftfart, telekom/radio, energi/kraft, olje&gass, maritim, drilling, prosess, robot, medisin og retail.

 

Business Intelligence og Integrasjoner

Applica Consulting kan integrere dine virksomhetskritiske data og applikasjoner til et helhetlig system som sikrer effektiv informasjonsflyt og samspill både internt og eksternt. Våre konsulenter er multidisiplinære og jobber systematisk med å finne gode arkitekturer som tar høyde for dine arbeidsflyter, avhengigheter mellom prosesser og systemer, sikkerhet og ikke minst fremtidig utvidbarhet.

Sivilt har vi erfaring med integrasjoner mot lønnssystemer og dokumenthåndteringssystemer. Militært har vi inngående erfaring med integrasjoner mellom komplekse kommunikasjonssystemer. Relevante teknologier vi har erfaring med er NServiceBus, Apache Camel og Spring.

 

Brukergrenesnitt, web  og database

Applica Consulting utvikler tilpassede applikasjoner, webløsninger og databaser for både sivile og militære kunder. Vi kan bl.a tilby konsulenttjenester innen teknologier som: Qt, WPF, WCF, JavaScript, jQuery, Ajax, CSS, JSON, HTML, XML, XSL, XSLT, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, VB.Net, PHP, Java, Servlets, Hibernate, Spring, JavaME, HTTP, HTML, SOAP, Atom, PHP, MS SQL, Oracle, MySQL, MongoDB, MS Access.

 

Embedded Systemer, IoT og sensorer

Vi tilbyr utvikling av embedded systemer og programvare i C/C++, både for sivil og militær bruk. Vi har erfaring fra flere prosjekter på både Linux, Windows og mobile platformer (Android, IoS). Vi har spesielt inngående kunnskap på utvikling og integrasjon av effektive og skalerbare innebygde testsystemer, prosessorsystemer (ARM, AVR32), meldingsbuss systemer (CAN, I2C), kommunikasjonssystemer (IPv4, SNMP, PPP etc), kryptosystemer (AES, PKI), meldingskodinger (Google Protocol Buffers, CORBA/IDL), tale-kodeker (Speech, Opus, G.711, G.729), samt ulike IP-telefoni  løsninger (SIP) på ulike embedded platformer.

Vi har konsulenter som har erfaring med en rekke sensorer som: termosensor, hygrometer, spenningsmåling, strømmåling AC, lyssensor, Piezo (bankesensor / lyd), barometer, PIR bevegelsessensor. I tillegg har vi teoretisk erfaring med følgende sensorer: strømmåling DC, mikrobølge radarer, akustiske avstandssensorer, bevegelsessensor (3-axis eller mer), trykksensor, lastsensorer, fargesensorer.

Datasikkerhet, risikostyring og sikkerhetsledelse

Applica Consulting tilbyr ekspertise innen sikker systemdesign, samt sikker programvare- og hardware design. Vi har ledet og gjennomført utvikling av store og komplekse sikre data- og kommunikasjonsløsninger inklusive kryptoløsninger, brannmurløsninger og smartkortløsninger. Vi har også lang erfaring med systematisk sikkerhetsledelse og risikostyring, både for sivile og militære kunder. På sivil side har vi praktisk erfaring med med gap-analyse, samt veiledning og oppfølging ift implementering av ISO 27001.

Vi har tung erfaring med sikkerhetsevalueringen i henhold til Common Criteria (ISO/IEC 15408) opp til EAL5, både på utviklersiden og evaluatorsiden. Vi håndterer sikkerhetsdokumentasjon, sikkerhetsarkitektur og design, implementering, sikkerhetstesting og sikkerhetsanalyser. For vår militære kunder har vi også tung erfaring med TEMPEST system- og hardwaredesign.

 

Prosjektledelse og System Engineering

Applica Consulting tilbyr profesjonelle prosjektledere, system engineering managere, systemingeniører og teamledere med lang erfaring innenfor våre fagfelt. Vi har tung erfaring fra både store og små IKT-prosjekter: fra ide, patentering, kravhåndtering, arkitektur og design, risikostyring, utvikling, test, produktifisering og utrulling. Våre multidisiplinære systemingeniør ser sammenhengen mellom flere systemer i komplekse integrasjoner.

Vi tilbyr prosjektledere med spesialist- og multidisiplinær bakgrunn og erfaring både med utviklings- og implementeringsprosejekter, bl.a innenfor følgende områder: systemintegrasjon, nettverksløsninger, programvareutvikling, databaseutvikling maskinvareutvikling, implementering av økonomi og administrative systemer, leveranseprosjekter og datakommunikasjonsløsninger.

Våre konsulenter har relevante sertifiseringer som PRINCE2, PMP, ITIL, REQB og ScrumMaster.

Testing, bygging og utrulling

Applica Consulting tilbyr profesjonelle testledere med lang erfaring i å lage testspesifikasjoner, planlegge test-scenarier, sette opp testlab og lede gjennomføring. Vi kan ta på oss testledelsen for både små og store prosjekter og har bred erfaring med FAT, SAT og commisioning. Våre test konsulenter har  ISTQB og REQB sertifisering, og våre utviklere kjenner til test-rammeverk som Selenium, NUnit, JUnit, CMake med ctest, C++ Boost Test.

Automatisering:

Vi har inngående erfaring med å designe og utvikle innebygde automatiske testsystemer for spesialutviklet software og hardware.

Tester blir ofte integerrt i automatiske byggesystemer og vi har erfaring med Git, TFS, TeamCity, Jenkins og CMake.

Veien fra test til ferdig produkt kan videre strømlinjeformes ved å anvende pakke- og deploy systemer. Vi har gode erfaringer med systemer som Octopus deploy, NuGet og RPM.

Forskning, standardisering, systemstudier og klyngearbeid

Vi holder oss primært oppdatert gjennom løpende prosjekter og deltar tidvis også i forskningprosjekter og systemstudier. Applica Consulting har deltatt i både sivile og militære, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring med prosjekter i samarbeid med det norske Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet etc) og har også gjennom flere år vært sentrale bidragsytere i en rekke systemstudier i ulike NATO-program med fokus på standardisering av robuste kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Vi er medlem i tre klynger på Sørlandet: Sinpro, NODE og Digin og bidrar i styrene i noen av disse.