Spesialister innen embedded løsninger & programvare

Jan Harry Haraldsen

Senior Software Engineer (M.Sc.)

Mer enn 20 års erfaring med utvikling av embedded sanntids-systemer- og klientprogramvare. Arkitektur, design, integrasjon og test. Lang erfaring med agile utviklings-metodikker og teknisk prosjektledelse.

Spesialistområder

 • C/C++
 • .Net/C#
 • VBA
 • Linux
 • FreeRTOS
 • Sanntids-systemer
 • Kontrollsystemer
 • Kommunikasjonsprotokoller
 • Mikrokontrollere (ARM, AVR32)

Kompetanseområder

 • Dokumentasjon, testing og utvikling iht. MIL-STD 498, ISO
 • Databaser, SQL, Qt GUI, MS Access
 • Kontinuerlig integrasjon og test med Jenkins, TeamCity
 • Elektronikk, sensorer, nettverk, IO
 • Informasjonssikkerhet-systemer iht. ISO 27001
 • Datasikkerhetsleder
 • Linux system-administrasjon
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Jørn Bersvendsen

Specialist, computer vision (Ph.d., M.Sc.)

Mastergrad i teknisk kybernetikk, doktorgrad innen computer vision, og 7 års erfaring med utvikling av programvare. Erfaring med scientific computing, machine learning og deep learning.

Spesialistområder

 • C++
 • Python
 • Qt, QML
 • Computer Vision
 • Machine learning
 • Deep learning
 • Scientific computing
 • Reguleringsteknikk
 • Robotikk

Kompetanseområder

 • C#.Net
 • SQL
 • Semantic Web
 • Tensorflow, Keras
 • CUDA, Thrust
 • PHP
 • Java

Arild Løvendal

Team leader / System Manager (M.Sc.)

Over 15 års erfaring som system manager/team leader og arkitekturansvarlig innen lavnivå programvareutvikling innen forsvar og telekom.

Spesialistområder

 • C/C++
 • Linux
 • ARM
 • Objektorientert design med UML og SysML
 • Embedded systemer
 • Software arkitektur
 • Software engineering
 • Distribuerte kontrollsystemer
 • Modem
 • IMS og SIP
 • LTE, GPRS og WLAN
 • TCP/IP

Kompetanseområder

 • Interface spesifikasjon for IP/TCP/UDP
 • Mobil kommunikasjon
 • Modem integrasjon
 • BT/WLAN/LTE co- existence
 • IP Multimedia Subsystem (IMS)
 • Session Initiation Protocol (SIP)
 • System stabilitet inkl. monitoring og logging
 • Power save
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master
 • PRINCE2

Kristian Skordal

Developer (M.Sc.)

Har mastergrad i datateknikk, med spesialisering i komplekse datasystemer. Erfaring med utvikling av firmware for IoT-enheter og mikrokontrollere.

Spesialistområder

 • C/C++
 • VHDL
 • Lavnivå programmering
 • ARM, RISC-V
 • IoT
 • Bluetooth Mesh

Kompetanseområder

 • Java
 • Linux
 • Bluetooth LE
 • Zephyr RTOS
 • Digitalteknikk
 • FPGA

Spesialister innen web, GUI, database & mobil

Torkel Haddeland

Senior Software Architect (P.G.Dip.)

Over 30 års erfaring med software utvikling innen et bredt spekter av industrier som forretningsorienterte systemer, militære kontroll- og kommunikasjonssystemer og telekom.

Spesialistområder

 • Database design med SQL, MS SQL, Oracle og MySQL.
 • Software arkitektur
 • Software engineering
 • Business layer programmering med C#.Net, C/C++, VB.Net. og VB6

Kompetanseområder

 • Qt
 • Crystal Reports
 • Project Management
 • UML
 • Microsoft Enterprise Library
 • WCF
 • XML
 • Use Case
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Geir Øyvind Vælidalo

Senior Developer/Specialist (B.Sc.)

Allsidig softwareutvikler med over 20 års erfaring innen bl.a. forretningsorienterte applikasjoner, integrasjoner og selvbetjeningssystemer. Erfaring med database, web, mobil, embedded- og desktop-utvikling,
skreddersydde grafikk løsninger og sensorer.

Spesialistområder

 • C#.Net
 • ASP.Net
 • VB.Net
 • SQL
 • Spesialtilpassede GUI-løsninger
 • Web applikasjoner
 • Selvbetjenings/business applikasjoner.

Kompetanseområder

 • Ajax
 • Web services
 • Oracle
 • Sybase
 • C/C++/Objective-C
 • LINUX
 • XML
 • Java
 • IOS Android
 • PHP
 • Scrum

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Spesialister innen prosjektledelse, testledelse & sikkerhet

Jens Helge Rypestøl

Senior Prosjektleder – Sikkerhet (M.Sc.)

Prosjektleder og sikkerhetsspesialist med 35 års samlet erfaring fra komplekse multidisiplinære prosjekter innen bl.a. helse, forsvar, radio/telekom, offshore og veitollsystem.

Spesialistområder

 • Systems Engineering Management
 • Prosjektledelse
 • Sikkerhetsledelse
 • Militære kommunikasjonssystemer
 • IT produkt sikkerhetsevaluering – Common Criteria EAL4/5
 • Sikkert programvare design
 • Sikkert hardware design
 • Penetrasjonstesting
 • Krypto systemer – design, utvikling og evaluering
 • Kravhåndtering med DOORS
 • Sikkerhetsarkitektur
 • TEMPEST

Kompetanseområder

 • IT Service Mangement
 • Safety
 • GPS baserte systemer
 • Bompengesystem
 • Hardware utvikling
 • Software utvikling

Sertifiseringer

 • PMP
 • ITIL
 • PRINCE2
 • REQB

Geir Gyland

Prosjektleder (Pg.Dip)

Prosjektleder og teknisk leder med 20 års samlet erfaring fra komplekse multidisiplinære prosjekter innen bl.a. offshore, forsvar og telekom.

Spesialistområder

 • Systems Engineering Management
 • Prosjektledelse
 • SCADA – Prosess kontroll systemer (offshore)

Kompetanseområder

 • Operasjonsledelse
 • Termodynamikk
 • Immaterielle eiendeler
 • Risk håndtering
 • Software utvikling
 • Skjermbildedesign
 • QA/QC

Erlend Knutsen

Daglig leder, Applica Consulting (M.Sc.)

Mer enn 15 års erfaring med konsept og arkitektur for IP baserte nettverk og applikasjoner med fokus på sanntidsegenskaper, robusthet, skalerbarhet og sikkerhet. Erfaring fra militære systemer, drilling og medisinsk utstyr.

Spesialistområder

 • IP-protokoller
 • IP-nettverksarkitektur
 • Software design for sanntidsprotokoller
 • IP-ruting-protokoller
 • IP-QoS
 • VoIP, RTP, UDP, SIP
 • Sikkerhetsledelse
 • Prosjektledelse

Kompetanseområder

 • C#, C++, Java
 • WPF, WCF
 • TCP, UDP
 • XML
 • HTTP, PHP, Atom
 • Mobil utvikling på Android
 • IP-sikkerhet
 • WLAN og ad-hoc nettverk
 • Klyngearbeid
 • Strategi
 • Data science og analytics
 • Agile utviklingsmetodikker (Scrum)

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master