Spesialister innen embedded løsninger & programvare

Arild Løvendahl

Team leader / System Manager (M.Sc.)

Over 24 års erfaring som system manager/team leader og arkitekturansvarlig innen lavnivå programvareutvikling innen forsvar og telekom.

Spesialistområder

 • C/C++
 • Linux
 • ARM
 • Objektorientert design med UML og SysML
 • LTE
 • GPRS
 • TCP/IP
 • WLAN
 • Modem
 • IMS
 • SIP

Kompetanseområder

 • Interface spesifikasjon for IP/TCP/UDP
 • Mobil kommunikasjon
 • Modem integrasjon
 • BT/WLAN/LTE co- existence
 • IP Multimedia Subsystem (IMS)
 • Session Initiation Protocol (SIP)
 • System stabilitet inkl. monitoring og logging
 • Power save
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master
 • PRINCE2

Jan Harry Haraldsen

Senior Software Engineer (M.Sc.)

Mer enn 28 års erfaring med systemutvikling av embedded- og klientprogramvare. Arkitektur, design, integrasjon og test. Lang erfaring med agile metodikker og teknisk prosjektledelse.

Kompetanseområder

 • Dokumentasjon, testing og utvikling iht. MIL-STD 498, ISO
 • Databaser, SQL, Qt GUI, MS Access
 • Kontinuerlig integrasjon og test med Jenkins, TeamCity
 • Elektronikk, sensorer, nettverk, IO
 • Informasjonssikkerhet-systemer iht. ISO 27001
 • Datasikkerhetsleder
 • Linux system-administrasjon
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Spesialistområder

 • C/C++
 • .Net/C#
 • VBA
 • Windows
 • Linux
 • FreeRTOS
 • Real-time
 • Kommunikasjon og protokoller
 • Relasjons-databaser / SQL

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Kjetil Næss

Senior Software Engineer (B.Sc Hons/Siv.Ing.)

Mer enn 28 års erfaring innen software utvikling av server/klient systemer, sanntidskommunikasjon, online-løsninger. Allsidig erfaring med database, web, embedded- og desktop-utvikling, system-system kommunikasjon, sensorer, GUI løsninger.

Spesialistområder

 • C/C++
 • .Net/C#
 • Wpf
 • Qt QML GUI
 • XML
 • Distribuerte løsninger
 • Klient/Server (kommunikasjonløsninger, web mm.)

Kompetanseområder

 • SCRUM
 • Kontrollsystemer, Beckhoff/EtherCAT
 • Kommunikasjonsprotokoller
 • Mikrokontrollere (ARM 8-bit, AVR32)
 • Elektronikk, sensorer, nettverk, IO, TCP/IP
 • Databaser, SQL

Kristin Aas Brynhildsen

Software Engineer (B.Sc.)

Nyutdannet innen Spillteknologi og Simulering, Hinn.

Spesialistområder

 • C++
 • Spilldesign

Kompetanseområder

 • Ada
 • OpenGL
 • Gui-design
 • Spillifisering
 • Unreal Engine
 • SQL

Robin Havås

Junior Developer (M.Sc ferdig våren 2022)

Nyutdannet med masteroppgave innen autonome droner.

Spesialistområder

 • HDL
 • C
 • Embedded system development

Kompetanseområder

 • C++
 • Python
 • Analog elektronikk
 • GIT
 • Drone utvikling
 • Digital signalbehandling

Sertifiseringer

 • Sertifisert automatiker

Kybernetikk, maskinsyn, AI og scientific computing

Jørn Bersvendsen

Specialist, computer vision (Ph.d., M.Sc.)

Mastergrad i teknisk kybernetikk, doktorgrad innen computer vision, og 10 års erfaring med utvikling av programvare. Erfaring med scientific computing, machine learning og deep learning.

Spesialistområder

 • C++
 • Python
 • Qt QML
 • Computer Vision
 • 3D vision
 • Machine learning
 • Deep learning
 • Scientific computing
 • Reguleringsteknikk og Robotikk

Kompetanseområder

 • C#.Net
 • SQL
 • Semantic Web
 • Tensorflow, Keras
 • CUDA, Thrust
 • PHP
 • Java

Andreas Bergem

Developer (M.Sc.)

3 års variert erfaring med programvareutvikling. Hovedprofil: Avbildning og biomedisinsk informatikk, UiO.

Spesialfelt

 • Python
 • Machine Learning
 • Computer Vision
 • Computational Science

Kompetanseområder

 • Java
 • C++
 • Web Applications
 • Java Spring Boot
 • Typescript
 • React
 • REST
 • Agile Development
 • Scrum
 • Head Teaching Assistant and mentoring

Marius Lervik

Developer (M.Sc. Kybernetikk og Robotikk)

Nyutdannet med hovedprofil: Innvevde Datasystemer, NTNU.

Spesialfelt

 • C/C++
 • Python
 • Sanntidssystemer

Kompetanseområder

 • Python
 • Go
 • LabVIEW
 • Linux
 • Software Defined Radio
 • PCB Design
 • IoT
 • Deep Learning

Audun Linjord Simonsen

Developer (M.Sc. Kunstig Intelligens)

Nyutdannet med hovedprofil: Informasjonsteknologi med fordypelse i kunstig intelligens, UiA.

Spesialistområder

 • Machine Learning
 • Deep Learning
 • Tsetlin Machines
 • Python
 • Web Technologies

Kompetanseområder

 • React
 • Agile Development
 • C#.NET
 • C++
 • Relational Databases / SQL
 • REST

Julian Gjestvang

Junior Data scientist (M.Sc.

Data scientist med erfaring innen analysering og estimering. Bl.a bruk av statistiske analyser med fokus på maskinlæring.

Spesialistområder

 • R
 • Python
 • LaTeX
 • Maskinlæring
 • Analyse
 • Modellering

Kompetanseområder

 • Matlab
 • C#
 • MS Office
 • Julia

Spesialister innen frontend, web, database og mobil

Geir Øyvind Vælidalo

Senior Developer/Specialist (B.Sc.)

Allsidig softwareutvikler med 24 års erfaring innen bl.a. forretningsorienterte applikasjoner, integrasjoner og selvbetjeningssystemer. Erfaring innen web, mobil, embedded og desktop utvikling. Erfaring med skreddersydde grafikk løsninger.

Spesialistområder

 • C#.Net
 • ASP.Net
 • VB.Net
 • SQL
 • Spesialtilpassede GUI-løsninger
 • Web applikasjoner
 • Selvbetjenings/business applikasjoner.
 • Java

Kompetanseområder

 • Ajax
 • Web services
 • Oracle
 • Sybase
 • C/C++/Objective-C
 • LINUX
 • XML
 • Java
 • IOS Android
 • PHP
 • Scrum

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Torkel Haddeland

Senior Software Architect (P.G.Dip.)

Over 35 års erfaring med software utvikling innen et bredt spekter av industrier som forretningsorienterte systemer, militære kontroll- og kommunikasjonssystemer og telekom.

Spesialistområder

 • Software arkitektur og database design med SQL, MS SQL og Oracle
 • C#.Net
 • C/C++
 • Qt

Kompetanseområder

 • Crystal Reports
 • Project Management
 • UML
 • Microsoft Enterprise Library
 • WCF
 • XML
 • Use Case
 • Scrum
 • Agile Unified Process

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master

Matthias Nodeland

Software Engineer (M.Sc.)

8 års erfaring med digitalisering av industriell produksjon, softwaredesign og arkitektur. Har jobbet med databaser, GUI applikasjoner og backend-utvikling.

Spesialistområder

 • Produksjonsdigitalisering
 • Databasedesign (MSSQL, PostgreSQL)
 • Softwaredesign og arkitektur
 • GUI-utvikling (QT)
 • Backend-utvikling
 • C++
 • Python

Kompetanseområder

 • C#
 • Java
 • Groovy
 • HTML/CSS/JavaScript
 • REST
 • Kryssplattformutvikling
 • Softwaretesting
 • Continuous Integration (Jenkins, Nexus, Package Management)
 • Linux (Administrasjon, Server, Embedded)
 • Scientific Computing
 • Fluiddynamikk
 • Numerisk optimering

Lars Hestås

Junior Developer (B.Sc.)

Nyutdannet med hovedprofil: allsidig webutvikling. Har erfaring med frontend, backend og database utvikling.

Spesialistområder

 • .Net
 • C#
 • EF core
 • React
 • Typescript/Javascript
 • Graphql API
 • HTML/CSS

Kompetanseområder

 • Agil arbeidsmetodikk (Scrum)
 • Azure PaaS
 • REST
 • PHP
 • Java
 • SQL
 • Docker
 • Nextjs
 • Azure devops
 • Git

Spesialister innen prosjektledelse, testledelse & sikkerhet

Jens Helge Rypestøl

Senior Prosjektleder – Sikkerhet (M.Sc.)

Prosjektleder og sikkerhetsspesialist med 40 års samlet erfaring fra komplekse multidisiplinære prosjekter innen bl.a. helse, forsvar, radio/telekom, offshore og veitollsystem.

Spesialistområder

 • System
  • Systems Engineering Management (grensesnitt mellom Prosjektledelse og ulike tekniske fagdisipliner)
  • Prosjektledelse
  • Prosessetablering
  • Risikoanalyse
  • Kravhåndtering.
 • Sikkerhet
  • Sikker programvaredesign
  • Hardware design
  • Penetrasjonstesting
  • Sikkerhetsledelse
  • TEMPEST
  • Common Criteria/EAL4.

Kompetanseområder

 • IT Service Mangement
 • Safety
 • GPS baserte systemer
 • Bompengesystem
 • Hardware utvikling
 • Software utvikling

Sertifiseringer

 • PMP
 • ITIL
 • PRINCE2
 • REQB

Geir Gyland

Prosjektleder (Pg.Dip)

Prosjektleder og teknisk leder med 22 års samlet erfaring fra komplekse multidisiplinære prosjekter innen bl.a. offshore, forsvar og telekom.

Spesialistområder

 • Systems Engineering Management
 • Prosjektledelse
 • SCADA – Prosess kontroll systemer (offshore)

Kompetanseområder

 • Operasjonsledelse
 • Termodynamikk
 • Immaterielle eiendeler
 • Risk håndtering
 • Software utvikling
 • Skjermbildedesign
 • QA/QC

Kjetil Osestad

Senior IT-konsulent/prosjektleder (Høgskoleingeniør)

26 år allsidig erfaring innen IT. Erfaring inkluderer blant annet prosjektarbeid , IT-Drift, nettverksadministrering og kvalitetssikring/kvalifisering.

Spesialistområder

 • Computer Validering/Kvalifisering
 • CNI kvalifisering
 • GxP dokumentasjon
 • Nettverkadministrering
 • HTML

Kompetanseområder

 • GXP innenfor farmasøytiske industrier
 • Kvalitetssikring
 • Utrulling/oppgradering av nye arbeidsstasjoner/servere/nettverksutstyr
 • Nettverk (topologi og design)
 • Cisco/HP nettverk
 • MS-Office etc. helpdesk
 • Etablering av IT-strategier
 • Etablering av IT Disaster Recovery
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner, ROS analyser
 • Microsoft Server and Microsoft Software (MSSQL, DNS, WINS, IIS, WDS, Exchange)

Håkon Berg

Senior IT-konsulent (M.Sc, NTH)

28 års erfaring innen prosjektledelse, utvikling, testing, sanntidsprogrammering, backend web programmering.

Spesialistområder

 • C
 • Java
 • Lua
 • Datakommunikasjon
 • Nettverkadministrering
 • SNMP

Kompetanseområder

 • TR-069
 • Agil arbeidsmetodikk
 • Scrum

Sertifiseringer

 • B.A business administration

Erlend Knutsen

DL Applica Consulting (M.Sc.)

Over 20 års erfaring med konsept og arkitektur for IP baserte nettverk og applikasjoner med fokus på sanntidsegenskaper, robusthet, skalerbarhet og sikkerhet. Erfaring fra militære systemer, drilling og medisinsk utstyr.

Spesialistområder

 • IP-protokoller
 • IP software design
 • IP-ruting-protokoller
 • IP-QoS
 • VoIP
 • SIP
 • Sikkerhetsledelse, strategi og agile metodikker.

Kompetanseområder

 • C#, C++, Java
 • WPF, WCF
 • TCP, UDP
 • XML
 • HTTP, PHP, Atom
 • Mobil utvikling på Android
 • IP-sikkerhet
 • WLAN og ad-hoc nettverk
 • Klyngearbeid
 • Strategi
 • Data science og analytics
 • Agile utviklingsmetodikker (Scrum)

Sertifiseringer

 • Certified Scrum Master