Intervju med mastergradstudent og nyansatte Robin Havås

Applica Consulting er en nytenkende bedrift. De tenker innovativ og fremtidig teknologi. Jeg elsker å utvikle og samarbeide med flinke programmerere på fremtidsrettede prosjekter. Enda en god grunn er den korte avstanden mellom hjem og arbeidssted.

Les hele Intervjuet her

Intervju med nyansatte Andreas Bergem

Jeg har et stort kontor for meg selv. Det er stille og jeg får god arbeidsro. Arbeidsverktøyet er «up to date», da er det lett å være produktiv. Kollegaene er tilgjengelige på chat eller på kontoret ved siden av. Jeg blir alltid, til tross for at jeg er ung og nyutdannet, hørt, respektert og tatt på alvor av mine medarbeidere. Døra til sjefen, rett over gangen, er som regel åpen og det er både lettvint og betryggende.

Les hele Intervjuet her